Opłata wpisowa - uiszczana w dniu podpisania umowy 500 zł
Czesne miesięczne dla dzieci od 20-go tyg. życia do lat 2.5 1050 zł
Czesne miesięczne dla dzieci do 2.5 (rocznikowo 3 latki) 1050 zł
Rabat w przypadku uczęszczania dwójki rodzeństwa 10%
Czesne miesięczne 3x/tydz. 950 zł
Czesne miesięczne 2x/tydz. 750 zł
Opieka godzinowa w przypadku spóźnionego odbioru dziecka 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę
Wyżywienie dzienne (śniadanie, II śniadanie, zupka, II danie, powieczorek) 15,50 zł
Zajęcia z dogoterapii 20 zł miesięcznie ( 1 zajęcia)
Zajęcia umuzykalniające- Gordonki 30 zł miesięcznie ( 4 zajęcia )
Teatrzyk 7 zł miesiecznie ( 1 zajęcia)
Spotkanie z Alpakami 16 zł miesiecnie ( 1 zajęcia )
Zajęcia logopedyczne koszt zajęć pokrywa żłobek